Научни резултати

Научни публикации

Matanova, Tanya. (2023) Home(s), Mobility Patterns, and Identifications of Multi-local Sofia Residents. Traditiones, 52 (3), 1-24. (Свободен достъп: тук)

Slavkova, Magdalena. (2023) Faith and overcoming trauma in an evangelical Romani community.
Journal of Ethnology and Folkloristics, 17 (2), 64-79. DOI: 10.2478/jef-2023-0018 (Свободен
достъп: тук)

Ivanova, Vanya. (2023) Identity Dimensions of Mobile Bulgarians Abroad and Returnees to Bulgaria. In: Maeva, M., T. Matanova, N. Dimitrova (eds). Territorialities of Multilocality. Sofia: IEFSEM – BAS & Paradigma.

Slavkova, Magdalena. (2023) Women’s evangelical activities and church growth in Romani communities. Romani Studies, 33, (1). DOI: https://doi.org/10.3828/rost.2023.5 (Допълнителна информация тук)

Матанова, Таня. (2022) Българи в Германия и връзките им с българската родина. В: Бужашка, Б. и Добрева, В. (съст.). За българската диаспора – представите за родното. София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 36-43.

Шопова, Бехрин. (2022) Маданският мевлид – религиозни практики и локална идентичност. Български фолклор (под печат)

Ivanova, Vanya. (2022) COVID-19 and Bulgarian Female Returnees: Three Stories, One Core Motive – Caregiving. In: Erolova, Y., E. Tzaneva, V. Ivanova and J. Popcheva (eds.) Between the Worlds: Narratives and Notions of Pandemics. Vol. 4. Sofia: IEFSEM – BAS & Paradigma.

Matanova, Tanya. (2022) Belonging to the Armenian community in Bulgaria in the time of COVID-19. In: Erolova, Y., Tzaneva, E., Ivanova, V., Popcheva, J. (eds.) Between the Worlds: Narratives and Notions of Pandemics. Vol. 4. Sofia: IEFSEM – BAS & Paradigma.

Matanova, Tanya. (2023) Armenians in Bulgaria since the 17th Century and in Present Day: Stereotypes and Identifications. History in Flux, 5, 149-161. (Свободен достъп: тук)

Nakova, Albena and Milenkova, Valentina. (2022)  The Future of National Identity in Bulgaria – the Role of Communication with „Others“ for the Formation of Supranational identity. History in Flux, 5, 165-178. (Свободен достъп: тук)

Ivanova, Vanya. (2022) Bulgarian, European and Global identities interplay and socio-cultural adaptation of Bulgarian returnees. Research Result. Sociology and management, 8 (1), 9-19. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-1-0-2. (Свободен достъп: тук)

Nakova, Albena. (2022) Migration and new European dimensions of Bulgarian identity. Research Result. Sociology and management, 8 (1), 20-32. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-1-0-3. (Свободен достъп: тук)

Slavkova, Magdalena. (2021) Evangelical transformations of empowerment and female Romani pastors. Romani Studies , 31, (2), 259–276. DOI: https://doi.org/10.3828/rs.2021.13 (Допълнителна информация тук)

 

Представяне на научни резултати пред широка публика

28.11.2023 г.
Събитие: Пресконференция
Тема: Представяне на резултатите от национално представително проучване „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“
Официален доклад: прочетете тук
Пълен запис на пресконференцията: на този ЛИНК

 

Организация на научни форуми

30.10.2021 г.
Събитие: Кръгла маса
Тема: Идентичност и идентификация. Методологически проблеми и интердисциплинарни перспективи
Участници и програма: на този ЛИНК

 

Участия в научни форуми

3-6.10.2023 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Ваня Иванова
Тема на доклада: Supranational identification processes of Bulgarian highly qualified Roma
Събитие: Ежегодна международна конференция на дружеството “Gypsy Lore Society”, Сао Пауло, Бразилия

3-6.10.2023 г.:
Изследовател: доц. д-р Магдалена Славкова
Тема на доклада: Life, religious career, and performance of identity of an evangelical woman
Събитие: Ежегодна международна конференция на дружеството “Gypsy Lore Society”, Сао Пауло, Бразилия

3-6.10.2023 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Пламена Стоянова
Тема на доклада: The Identity of the Turkish Roma in Bulgaria
Събитие: Ежегодна международна конференция на дружеството “Gypsy Lore Society”, Сао Пауло, Бразилия

12.07.2023 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Бехрин Шопова
Тема на доклада: Ролята на Мевлида за формиране на религиозната идентичност
при мюсюлманите
Събитие: Кръгла маса с международно участие „Културно наследство и памет на турците и другите мюсюлмански общности в България“, София, България

29-30.05.2023 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Ваня Иванова
Тема на доклада: The ambivalence of imagined and experienced homecomings and self-identification processes of Bulgarian returnees
Събитие: Between the Worlds of Old and New Homes, 5th International Conference, Sofia, Bulgaria

7-8.06.2022 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Таня Матанова
Тема на доклада: Принадлежността към арменската общност в България по време на пандемията от COVID-19 (Belonging to the Armenian community in Bulgaria in the time of COVID-19)
Събитие: 4th International Conference ‘Between the Worlds: Narratives and Notions of Pandemics’ – София, България

31.05.2022 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Таня Матанова
Тема на доклада: Българи в Германия и връзките им с родната страна
Събитие: Конференция „Представите за родното“ – София, България

26-28.05.2022 г.:
Изследовател: доц. д-р Албена Накова и проф. д-р Валентина Миленкова
Тема на доклада: Отношението към Другия през призмата на дигитализацията: българският случай (The Attitude Towards the Other through the Prism of Digitalization: The Bulgarian Case)
Събитие: Fifth biennial conference in the series Past, Present, Future ‘The Other: Stereotype and Prejudice in History’ – Pula, Croatia

26-28.05.2022 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Таня Матанова
Тема на доклада: Арменците в България в миналото и днес: стереотипи и идентификации (Armenians in Bulgaria in the Past and in Present Days: Stereotypes and Identifications)
Събитие: Fifth biennial conference in the series Past, Present, Future ‘The Other: Stereotype and Prejudice in History’ – Pula, Croatia

25-26.11.2021 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Ваня Иванова
Тема на доклада: Измерения на идентичността на мобилните българи и завръщащи се (Identity Dimensions of Mobile Bulgarians and Returnees)
Събитие: 5th International Conference on Multilocality “Territorialities of Multilocality” – София, България

3-4.11.2021 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Магдалена Славкова и гл. ас. д-р Пламена Стоянова
Тема на доклада: Религиозна мобилизация на евангелски жени от ромски произход в България (Religious mobilization of Romani evangelical womеn in Bulgaria)
Събитие: International Conference on Entrepreneurship, Creativity and Managerial Innovation
Under the theme: Creativity and innovation in times of crisis – Dakhla, Morocco

8-10.09.2021 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Магдалена Славкова
Тема на доклада: Първи евангелски мисии сред българските цигани (First Evangelical Missions among the Bulgarian Gypsies)
Събитие: Годишна среща на на Дружеството за изучаване на циганите/ромите „Gypsy Lore Society” – гр. Прага, Чехия

02.06.2021 г.:
Изследовател: Юлия Попчева
Тема на доклада: Маркери на националната идентичност в миграция по време на пандемия
Събитие: Научна конференция „Всекидневие и празничност по време на пандемия“ – София, България

27.02.2021 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Бехрин Шопова
Тема на доклада: Мевлидът като маркер на религиозната идентичност на ромите мюсюлмани в България (The Mawlid as a Religious Identity Marker of the Muslim Roma in Bulgaria)
Събитие: Международна научна конференция „Утвърждаване на изследванията с/за ромите в публичната сфера“

25.02.2021 г.:
Изследовател: гл. ас. д-р Ваня Иванова
Тема на доклада: Измерения на идентичността на висококвалифицираните мобилни роми (Identity Dimensions of Highly Qualified Mobile Roma)
Събитие: Международна научна конференция „Утвърждаване на изследванията с/за ромите в публичната сфера“

 

Антологии

Антологиите, разработени в рамките на проекта са достъпни в библиотеката на секция „Балканска етнология“ – ИЕФЕМ – БАН, ул. Московска 6А, с предварителна заявка на телефон или мейл. Публикуваме съдържанието на двете колекции:

Изследвания върху съвременните идентичности в България и Европа

Researches on Contemporary Identities in Bulgaria and Europe

 

Национално представително проучване

Тема: Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите

Методология: анкетно проучване и фокус групови дискусии
Брой направени анкети: 1014
Обхват: 67 селища, от които: София, 20 областни града, 23 по-малки града, 23 села
Фокус групови дискусии: 7 броя – в градовете Велико Търново, Варна, Бургас, Хасково, Враца, София, Благоевград

Етап: обработка и анализ на данните от анкетното проучване

Предстоящо: представяне на резултатите от националното представително проучване на пресконференция (във втория етап на проекта)

 

Етнографски теренни изследвания

Теренни изследвания по индивидуалните теми на всички членове на екипа са проведени в различни по вид населени места в регионите на: Благоевград, Варна, Карнобат, Мадан, Пловдив, Плевен, Разград, Разлог, Русе, Сандански, София, Силистра, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Темите на проведените дълбочинни интервюта са свързани с: идентичност при българо-арменци; патриотизъм и не/приемане на различните хора; завръщане от миграция и идентичност; религиозна принадлежност, миграции и идентичност; религиозна и локална идентичност при българи мюсюлмани; религиозна идентичност при роми мюсюлмани – миллет; формиране на представи за национална идентичност при децата; фолклор и традиции като маркери на локална и национална идентичност; форми на употреба на националното знаме.