Участие в конференция „Представите за родното“

На 31 май 2022 г. гл.ас. д-р Таня Матанова взе участие в конференцията „Представите за родното“, организирана в заключителния етап на финансирания от ФНИ-проект „Булгарика – културогичен профил на българската диаспора“ и проведена в УниБит. В доклада й, на тема „Българи в Германия и връзките им с родната страна“, бяха представени начините по които българите в Германия възприемат родната си страна и се идентифицират с нея, а също и как продължават да поддържат контакта с роднините и приятелите останали в България.