Излезе от печат нова статия за религиозна идентичност

Излезе нова публикация, отпечатана в научното списание с импакт фактор “Romani Studies“, като достъпът до нея е свободен. Статията е подготвена от доц.д-р Магдалена Славкова и в нея се представя активната дейност на ромските евангелски жени, които играят важна роля за социалната и културна промяна сред ромските общности. В статията се разглежда по какъв начин новата им евангелска религиозна идентичност съжителства безконфликтно с тяхната етническа, национална и европейска идентичност. Представят се случаите на три дами, съпруги на пастори, както и дейността на Християнското евангелско женско дружество “Ромни”, създадено в края на 20-те години на 20 век в село Голинци, днес квартал на град Лом.

Slavkova, Magdalena. Women’s evangelical activities and church growth in Romani communities. Romani Studies (2023), 33, (1). DOI: https://doi.org/10.3828/rost.2023.5