Представяне на научни резултати в Хърватия

На 27 и 28 май 2022 г. в гр. Пула, Хърватия, се проведе Петата научна конференция „Past, Present, Future“, чиято насоченост тази година беше върху образа на „другия“ и стереотипите за тях – „The Other: Stereotype and Prejudice in History“. В двудневната международна конференция се включиха 58 участници от всички славяноезични страни, Германия, Швейцария, Италия, Португалия и др. В рамките на конференцията бяха разгледани разнообразни теми като предразсъдъци и стереотипи в средновековни християнски култове и други религиозни практики, в исторически и други писмени извори, включително и връзката им с човешките емоции. Бяха дискутирани също ролята на жените в образованието, науката и медицината, както и исторически и съвременни сведения за срещи с „другия“ и предразсъдъци към етнически, религиозни и бежански малцинства и  мигрантски  общности.

Представеният от Таня Матанова доклад на тема „Armenians in Bulgaria in the Past and in Present Days: Stereotypes and Identifications“ бе изслушан с интерес и породи въпроси, касаещи присъствието на арменците по българските земи, обучението и знанието на арменски език и разпространените противоположни/полярни стереотипи за тях сред българите.

С доклад се представиха още доц. д-р Албена Накова и проф. д-р Валинтина Миленкова, които представиха темата за отношението към Другия през призмата на дигитализацията.