Участие в научна конференция в Бразилия

През месец октомври 2023 г. трима членове на екипа на проекта взеха участие в конференцията по ромски изследвания в гр. Сао Паоло, най-престижният ежегоден научен форум, на който учени, специалисти и експерти от цял свят представят своите научни резултати и достижения. Доц. д-р Магдалена Славкова презентира по темата “Life, religious career, and performance of identity of an evangelical woman“, гл. ас. д-р Ваня Иванова се представи с доклада “Supranational identification processes of Bulgarian highly qualified Roma“, а гл. ас. д-р Пламена Стоянова говори върху темата за “The Identity of the Turkish Roma in Bulgaria (1900-1989).

Докладите на участничките бяха посрещнати с много въпроси и интерес от страна на публиката относно спецификите на тяхната теренна и архивна работа в изследванията на роми. По време на конференцията колегите се запознаха с изследователи и експерти от Южна Америка, Северна Америка и Европа, които проявиха интерес за бъдещо сътрудничество.