Контакти

За връзка с нас:
адрес:  гр. София 1000, ул. „Московска“ 6А
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
Секция „Балканска етнология”
телефон: 02 /805 26 14

e-mail: nie.identities@gmail.com