Участие в международна конференция

Гл. ас. д-р Магдалена Славкова посети научния конгрес „Предприемачество, креативност и иновативно управление”, който се проведе на 3ти и 4ти ноември 2021 г. в град Дахла, Мароко. Темата на конгреса бе креативност и иновация в период на криза. Международният форум бе организиран от Националното висше училище по бизнес и мениджмънт в гр. Дахла, Мароко и в него участваха учени, специалисти и студенти от университети и научни институти в Мароко, Тунис, Белгия, Великобритания, Франция, България. Д-р Славкова подготви своя доклад съвместно с д-р Пламена Стоянова и те представиха своите резултати по проекта „Ние” в панел, посветен на женското предприемачество. Докладът бе посветен на религиозната евангелска мобилизация и икономическа активност на жените от ромски произход, и отражението им върху тяхното самочувствие и идентичност.