Участие в годишна конференция „Gypsy Lore Society”

Гл. ас. д-р Магдалена Славкова, ръководител на екипа на проекта, взе участие в две научни конференции и представи своите предварителни резултати. Тя участва в Годишната конференция на Дружеството за изучаване на циганите/ромите „Gypsy Lore Society” (8-10 септември 2021 г.). Домакин на събитието, което се проведе в хибриден формат, бе Карловският университет в Прага. Участваха учени и специалисти от различни страни като САЩ, Чехия, Русия, България, Сърбия, Швеция, Великобритания, Испания, Молдова, Словакия и другаде. Магдалена Славкова представи доклад, посветен на евангелските религиозни мисии и тяхното влияние върху идентичността на ромите в България.