Първата публикация на проекта излезе от печат

Гл.ас. д-р Магдалена Славкова публикува своя статия в престижното списание „Romani Studies” (Великобритания). Публикацията „Evangelical transformations of empowerment and female Romani pastors” разглежда религиозната мобилизация сред роми евангелисти в България. Представяйки опита на жени от петдесятни църкви, които са съпруги на духовни лидери и сами се изявяват като пастори, целта на статията е да представи преформулирането на религиозната идентичност на ромите. Разглежда се ролята на жените в социалния живот на общността и влиянието на новите църкви върху поведението, идентичността и реализацията на техните членове в обществото.

Slavkova, Magdalena. Evangelical transformations of empowerment and female Romani pastors. Romani Studies (2021), 31, (2), 259–276. DOI: https://doi.org/10.3828/rs.2021.13