Участие в международна научна конференция

Д-р Ваня Иванова и д-р Бехрин Шопова представиха първоначалните си изследователски резултати по проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“ (НИЕ) в рамките на международната научна конференция „Утвърждаване на изследванията с/за ромите в публичната сфера“. Събитието се проведе между 25 и 27 март 2021 г. и организирано от Университета на Силезия в гр. Катовице, Полша и Бъкингамширския Нов Университет, Великобритания.

Д-р Иванова представи доклад, посветен на измеренията на идентичността на висококвалифицираните мобилни роми от България, а д-р Шопова дискутира ритуалния комплекс мевлид като маркер на религиозната идентичност на ромите мюсюлмани в България.