Представяне на предварителни резултати

Юлия Попчева, изследовател от екипа на проекта, взе участие в научната конференция „София-Скопие: всекидневие и празничност по време на епидемия“, проведена на 2 юни 2021 г. Докладът на тема: „Маркери на националната идентичност в миграция по време на пандемия“ представи предварителни резултати от проучване, проведено в рамките на проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите (НИЕ)“. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в тематичен сборник до края на 2021 г.

Събитието е организирано от Академично етноложко сдружение – СУ с с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ на Столична община.

Photo credit: Стамен Кънев