Изследователи

Научни интереси: религиозни изследвания, етнически изследвания, изследвания на етнически общности, европейски и балкански изследвания.

Ел. поща: mslavkova@hotmail.com

 

Научни интереси: международни миграции, висококвалифицирана миграция, мобилни българи, завръщане, политики на завръщане, бежански изследвания.

Ел. поща: vanya.ivanova@iefem.bas.bg

 

Научни интереси: етносоциология, етнопсихология, социология на образованието, демографска политика, миграция и бежанци

Ел. поща: albena_nakova.manolova@abv.bg  

 

Научни интереси: политика на българската държава към различни етнически общности, културно и религиозно наследство, малцинствени традиции и култура.

Ел. поща flame1228@gmail.com

 

Научни интереси: музикална антропология, локални музикални традиции, миграции и музикални култури, културна идентичност.

Ел. поща: behrin.shopova@iefem.bas.bg

 

Научни интереси: етнология на миграциите, културна идентичност, културно наследство, антропология на поклонничеството.

Ел. поща: tanya.matanova@iefem.bas.bg

 

Научни интереси: етнология на общностите, етнология на миграциите, етнология на града, български музикален и танцов фолклор.

Ел. поща: popcheva.julia@gmail.com

 

Консултанти:

Научни интереси: миграция, ислям, мюсюлмани, турци, Балкани, културни влияния, интеркултурен диалог, зони на комфорт.

Ел. поща: mila.maeva@iefem.bas.bg

 

Научни интереси: граници и идентичности, етнически и религиозни общности, миграции.

Ел. поща kham@abv.bg

 

Научни интереси: традиционна народна духовна култура, културно наследство, народен календар, митология

Ел. поща: rachko.popov@iеfеm.bas.bg