Лекция „За преферираната етническа идентичност“

На 5 юни 2023 г. се състоя лекция, представена от консултанта по проекта гл. ас. д-р Йелис Еролова, която говори за преферираната етническа идентичност. В презентацията си тя се фокусира върху проблеми, свързани с декларирането на чужда етническа идентичност. Дискутирани са изследвания върху случаите на различни общности, чиито членове трайно или ситуационно се самоидентифицират чрез друга етническа принадлежност под влияние на различни обстоятелства и фактори. От перспективата на дългия й изследователски опит, тя даде примери за идентичностно “жонглиране“ сред етническите групи, които е изследвала в България.

Гл. ас. д-р Еролова обърна внимание и на културната, политическата и социалната среда като фактори за „избирането“ на дадена идентичност, която да бъде водеща спрямо контекста.
Сесията се състоя в рамките на сътрудничеството между методологичен семинар „Изследователски методи и подходи в етнологията и антропологията“ и проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“, ФНИ-МОН, КП-06-H50/6 от 30.11.2020 г.