admin

Нараства делът на наднационалната идентичност на българските граждани, но националната остава водеща

Съвременната идентичност на българските граждани е с хибриден характер като съчетава елементи на национална, наднационална, етническа и локална идентичност. Нараства делът на идентификацията с наднационални структури, като 30,8% от анкетираните възприемат себе си като „гражданин на ЕС“. Това показват резултатите от Национално представително изследване, проведено от учени от БАН, в рамките на научноизследователския проект „Национални …

Нараства делът на наднационалната идентичност на българските граждани, но националната остава водеща Read More »

Лекция “Миграция, национализъм и идентичност“

На 24 октомври 2023 г. доц. д-р Мила Маева, консултат по проекта, изнесе лекция на тема “Миграция, национализъм и идентичност“. В нея бяха засегнати важни въпроси относно проявите на национализъм сред българските граждани днес, които определят възгледите им за  принадлежност и идентификация, както и тяхното влияние върху формирането на идентичностите при българските емигранти. Лекцията предостави …

Лекция “Миграция, национализъм и идентичност“ Read More »

Участие в научна конференция в Бразилия

През месец октомври 2023 г. трима членове на екипа на проекта взеха участие в конференцията по ромски изследвания в гр. Сао Паоло, най-престижният ежегоден научен форум, на който учени, специалисти и експерти от цял свят представят своите научни резултати и достижения. Доц. д-р Магдалена Славкова презентира по темата “Life, religious career, and performance of identity …

Участие в научна конференция в Бразилия Read More »

Участие в кръгла маса

На 12.07.2023 г. в гр. София се организира Кръгла маса с международно участие: „Културно наследство и памет на турците и другите мюсюлмански общности в България“, организирана от Сдружение за културно взаимодействие, в която Бехрин Шопова взе участие с доклад на тема: „Ролята на Мевлида за формиране на религиозната идентичност при мюсюлманите.“ В доклада бяха представени …

Участие в кръгла маса Read More »

Излезе от печат нова статия за религиозна идентичност

Излезе нова публикация, отпечатана в научното списание с импакт фактор “Romani Studies“, като достъпът до нея е свободен. Статията е подготвена от доц.д-р Магдалена Славкова и в нея се представя активната дейност на ромските евангелски жени, които играят важна роля за социалната и културна промяна сред ромските общности. В статията се разглежда по какъв начин …

Излезе от печат нова статия за религиозна идентичност Read More »

Лекция „За преферираната етническа идентичност“

На 5 юни 2023 г. се състоя лекция, представена от консултанта по проекта гл. ас. д-р Йелис Еролова, която говори за преферираната етническа идентичност. В презентацията си тя се фокусира върху проблеми, свързани с декларирането на чужда етническа идентичност. Дискутирани са изследвания върху случаите на различни общности, чиито членове трайно или ситуационно се самоидентифицират чрез …

Лекция „За преферираната етническа идентичност“ Read More »

(НЕ)ВЪЗМОЖНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ – специален брой на сп. Български фолклор

Какви са различните употреби на идентичността в съвремието; възможна ли е реконструкция на националните идентичности; доколко проявата на нови перспективи за самоопределяне са приемливи или неприемливи; какво е значението им за развитието на обществото; как различните модалности на идентичността влияят върху поляризацията и противопоставянето в обществените нагласи; какви са механизмите на запазване и предаване при …

(НЕ)ВЪЗМОЖНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ – специален брой на сп. Български фолклор Read More »

Провеждане на теренно проучване в град Пловдив

В периода 17-19 май 2023 г. гл. ас. д-р Ваня Иванова проведе теренно проучване в град Пловдив, където направи дълбочинни интервюта със завърнали се в България професионалисти, изследвайки моделите им на адаптация и идентичностни трансформации след по-кратък или по-дълъг период в други страни от Европейския съюз.

Лекция „Съвременната идентичност на българите“

На 11 май 2023 г. бе представена първата от серия лекции по проекта на тема „Съвременната идентичност на българите“. Лектор е доц. д-р Албена Накова, която се спря на важни въпроси за проявите на национална, етническа и европейска идентичност на българските граждани. Тя дискутира първоначалните данни от проведеното национално представително проучване, осъществено през първия етап …

Лекция „Съвременната идентичност на българите“ Read More »

Срещи в Кърджали

В периода 01.02 – 06.02.2023 г. Бехрин Шопова посети гр. Кърджали. Целта на теренното изследване бе да се проучат документи от фонда на Държавния архив в града, свързани с Турския естраден театър, който функционира през 60-те години на ХХ век като част от Драматичен театър – Кърджали. Освен работата в архив, бяха осъществени срещи с …

Срещи в Кърджали Read More »