Лекция „Съвременната идентичност на българите“

На 11 май 2023 г. бе представена първата от серия лекции по проекта на тема „Съвременната идентичност на българите“. Лектор е доц. д-р Албена Накова, която се спря на важни въпроси за проявите на национална, етническа и европейска идентичност на българските граждани. Тя дискутира първоначалните данни от проведеното национално представително проучване, осъществено през първия етап на проекта.

Събитието е част от съвместна инициатива между методологичен семинар „Изследователски методи и подходи в етнологията и антропологията“ и научноизследователския проект Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“, ФНИ-МОН, КП-06-H50/6 от 30.11.2020 г.