Срещи в Кърджали

В периода 01.02 – 06.02.2023 г. Бехрин Шопова посети гр. Кърджали. Целта на теренното
изследване бе да се проучат документи от фонда на Държавния архив в града, свързани с
Турския естраден театър, който функционира през 60-те години на ХХ век като част от
Драматичен театър – Кърджали. Освен работата в архив, бяха осъществени срещи с
ръководителя и режисьора на Музикален театър „Кадрие Лятифова“, както и с актьори и
музиканти, които са част от съвременната трупа на музикалния театър.
Приложените снимки са част от архива на театъра.