Провеждане на теренно проучване в град Пловдив

В периода 17-19 май 2023 г. гл. ас. д-р Ваня Иванова проведе теренно проучване в град Пловдив, където направи дълбочинни интервюта със завърнали се в България професионалисти, изследвайки моделите им на адаптация и идентичностни трансформации след по-кратък или по-дълъг период в други страни от Европейския съюз.