(НЕ)ВЪЗМОЖНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ – специален брой на сп. Български фолклор

Какви са различните употреби на идентичността в съвремието; възможна ли е реконструкция на националните идентичности; доколко проявата на нови перспективи за самоопределяне са приемливи или неприемливи; какво е значението им за развитието на обществото; как различните модалности на идентичността влияят върху поляризацията и противопоставянето в обществените нагласи; какви са механизмите на запазване и предаване при различните идентичности (етническа, културна, религиозна, териториална, национална, групова/общностна и др.); какви са връзките и отношенията между националната и европейската идентичност и как представата за родината влияе върху миграционните нагласи сред младото поколение и сред завърналите се в България… Това са част от въпросите, чиито отговори, надяваме се, ще откриете в редовете на тематичния 3-ти брой на списание Български фолклор, озаглавен (НЕ)ВЪЗМОЖНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ, който екипът ни подготвя.