Лекция “Миграция, национализъм и идентичност“

На 24 октомври 2023 г. доц. д-р Мила Маева, консултат по проекта, изнесе лекция на тема “Миграция, национализъм и идентичност“. В нея бяха засегнати важни въпроси относно проявите на национализъм сред българските граждани днес, които определят възгледите им за  принадлежност и идентификация, както и тяхното влияние върху формирането на идентичностите при българските емигранти.

Лекцията предостави възможност за дискусия върху проблематиката и концептуалните сливания и различия между национализма, антимодернизма и патриотизма. Бяха споделени различни гледни точки на присъстващите изследователи във връзка с когнитивните дисонанси, породени у емигрантите по отношение на разбирането им за реалностите „у дома“. Това засегна и темите за сблъсъците между културните рамки „тук“ и „там“ и в крайна сметка за техните отражения както върху ежеденевието, така и върху политическата им активност.

Събитието отново бе част от съвместната инициатива между методологичен семинар „Изследователски методи и подходи в етнологията и антропологията“ и научноизследователския проект Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“, ФНИ-МОН, КП-06-H50/6 от 30.11.2020 г.