Идентичност, градена върху патриотизъм и не приемане на „другия“

В периода 12-18 октомври 2021 г. в рамките на проекта „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“ (НИЕ), д-р Пламена Стоянова посети град Бургас. Целта на посещението бе провеждане на изследване въз основа на 30 анкети предвидени за южния град. Проведени са и две дълбочинни интервюта, проучващи предимно темата „Идентичност, градена върху патриотизъм и не приемане на „другия“. Тъй като град Бургас е един от големите крайбрежни брегове, и в него традиционно има етнически пъстро население, проведеното проучване на негова територия бе полезно за изследваната тема. Според изискванията на националното изследване, анкетираните са подбрани от различни възрастови групи, пол, работна заетост, етнос и религия.