Теренна работа в гр. Хасково и гр. Кърджали

 

В периода 21 – 28 октомври 2021 г. доц. д-р Албена Накова и д-р Ваня Иванова проведоха теренно проучване в региона на гр. Хасково и гр. Кърджали, чрез поредица от срещи и анкетно проучване сред представители на местните общности. В гр. Хасково и гр. Димитровград се срещнаха с експерти от градските библиотеки,  в гр. Момчилград бяха посрещнати в Общината от зам. кметицата, отговаряща за ресорите образование, култура, спорт, туризъм, здравеопазване, младежки и социални дейности, както се срещнаха и с кметове на по-малки населени места като с. Енчец и с. Сипей. Различни аспекти на голямата тема за идентичността на българските граждани бяха дискутирани, като един от аспектите, който се открои е  значимостта на локалната идентичност за жителите в региона.