Бележки за анкетното проучване в Благоевград и с. Бело поле

Олтарът на храм „Успение на Пресвета Богородица“, с. Бело поле

В средата на октомври 2021 г. беше проведено анкетното проучване в Благоевград и с. Бело поле. В проучването се включиха както случайни минувачи по улиците, така и представители на културни институции като читалищата (НЧ „Никола Вапцаров“ в Благоевград и НЧ „Изгрев“ в с. Бело поле), Центъра за личностно и творческо развитие на децата в гр. Благоевград и др.

Данните предстои да бъдат анализирани, но по първоначални впечатления може да се каже, че най-силно заявена, от множеството възможни идентичности, е националната. Някои от анкетираните изявяват принадлежност към европейската, която се изразява в желанието за образование или работа извън България, отнася се за по-младите. Тази тенденция се наблюдава и на други места в страната.

Сред интервюираните има и хора със силна локална идентичност. Интересен пример в това отношение е срещата на гл. ас. д-р Ваня Иванова в пенсионерски клуб с възрастна дама, народна певица и краевед от Благоевград, която с желание споделя за рода си и своята творческата дейност. Д-р Иванова благодари на всички, които се отзоваха в попълването на анкетата.