Срещи с арменците в гр. Хасково

От 8 до 10 октомври по време на командировка в гр. Хасково Таня Матанова се срещна с арменци в Хасково, където освен направените анкети и интервюта с българо-арменци от различни поколения, бяха посетени репетиция на танцов състав „Дзахигнер“ към читалище „Арарат“ и арменският храм „Сурп Степаннос“. Тема на разговорите бяха идентификацията, ежедневието и празниците на дошлите с арменски и българо-арменски произход.