Културни модели и маркери за идентификация сред българи, турци и роми в Търговищка област

В периода 25-29 ноември 2021 г. гл. ас. д-р Бехрин Шопова посети Търговищка област. Целта на изследването бе да се проведе анкетно проучване, свързано със съвременната
европейска и национална идентичност сред българи, турци и роми. На фона на силното обезлюдяване в региона, следствие от липсата на работа и възможности за реализация, бяха разискани теми, касаещи стандарта на живот в чужбина, както и новите правила, които диктуват рестрикциите, следствие от Ковид пандемията.

Също така в рамките на теренното проучване бяха проследени част от ритуали, свързани със семейни празници, което даде възможност да се откроят специфичните културни модели в ромската общност, както и да се съпоставят ежедневието и празниците, определящи идентичностите маркери в различните общности.