Начало

Добре дошли в уебсайта на изследователски проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“ (НИЕ)!

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката, Република България с договор: КП-06-H50/6 от 30.11.2020 г.

Водеща организация: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките (ИЕФЕМ – БАН)

Период на изпълнение: декември 2020 – юни 2024 г.

Фейсбук страница на проекта

YouTube канал на проекта (линкове към съдържанието в секция „Новини“)

Изследователският проект е разработен от секция „Балканска етнология“, създадена през 2005 г.  като част от структурата на ИЕФЕМ – БАН, съвместно с експерти от Института по философия и социология – БАН.

 

Полезни връзки:

Фонд „Научни изследвания“

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН

Институт по философия и социология – БАН

Секция „Балканска етнология“ към ИЕФЕМ – БАН

Други проекти на секция „Балканска етнология“